INVITATII NUNTA CARDS

Drepturi de utilizarea site-ului

Avertizare legală

Odată cu accesarea acestui web site se consideră că ați luat cunoștință, înțeles și că veți respecta aceste obligații și condiții.

Orice informații, explicații, prețuri, fotografii, video, grafice, fonturi, formatări, măsuri și alte documente electronice asemănătoare sunt elaborate de către SedefCards în scopul informării vizitatorilor. Nu este garantată nici o eroare a acestor documente electronice existente pe site-ul nostru de internet de redactare, programare, preluare precum și orice greșeală care provine din defectarea sistemului sau ca urmare a atacurilor cibernetice. 

Din acest motiv firma SedefCards nu poate fi făcut responsabilă pentru nici un fel de pagube și pierderi materiale/morale ale terților și nici cheltuielile provenite sau care pot apărea în mod direct sau indirect din erorile, lipsurile din documentele electronice existente pe acest site de internet și nici din operațiunile efectuate cu aceste documente, oricare ar fi forma lor.

În cazurile în care timpul accesării acestui site de internet vor apărea orice fel de defecțiuni, erori, lipsuri sau întârzieri de livrare, virusarea computerelor sau defectarea liniei sau a sistemului și se provoacă pagube, pierderi sau cheltuieli, fără a fi limitate la acestea, SedefCards și/sau angajații acestei firme nu vor putea fi ținuți răspunzători pentru nici un fel de pagube chiar dacă s-a anunțat în prealabil o astfel de posibilitate.  

Astfel că firma SedefCards nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru nici un fel prejudicii materiale sau morale care ar putea proveni din erori ale informațiilor și a materialelor vizuale existente pe acest site de internet.

Site-urile web care dau link nu pot fi controlate de noi și dacă se dorește accesarea unui astfel de site web se va face cu asumarea a orice fel de răspundere pentru aceasta. Faptul că noi dăm link pentru web site al terților nu înseamnă că ne dăm acordul, că autorizăm sau că sponsorizăm site-ul respectiv sau că avem relații comerciale cu terții respectivi. 

Toate informațiile de pe site se pot modifica fără obligația unei avertizări prealabile, firma SedefCards poate anula ori modifica când va considera de cuviință, fără nici o preavizare o anumită parte sau unele caracteristiciale site-ului, poate limita accesul la unele părți ale acestuia.

SedefCards Web Site a luat măsuri de protecția antivirus și garantează în această direcție. Înainte de descărcarea oricărei informații, document, aplicație ș.a. se recomandă luarea măsurilor necesare de protecție antivirus. 

Acest Web Site și toate paginile se supun prevederilor Legii drepturilor de proprietate intelectuală și de creație artistică astfel că pentru orice element audio, vizual, înscris, informație, document din cuprinsul acestuia drepturile de proprietate intelectuală și industrială, drepturile de autor aparțin în întregime firmei SedefCards. Acest web site cu structura și conținutul precum și toate materialele audio și video utilizate sunt protejate cu dispozițiileLegii drepturilor de proprietate intelectuală și de creație artistică.

Nici o informație existentă pe site-ul nostru de internet nu poate fi modificată, copiată, multiplicată, tradusă într-o altă limbă, redistribuită, descărcată pe un alt computer, trimisă cu poșta, expediată, prezentată și nici publicată fără obținerea unui aviz prealabil și fără menționarea sursei de proveniență inclusiv codul și software respectiv. Site-ul în întregime sau parțial nu poate fi folosit într-un alt web site fără acord prealabil și fără menționarea sursei.

Informațiile vizitatorilor

SedefCards, poate înregistra la cerere în baza de date proprie informațiile furnizate de către vizitatori, nume, numere de telefon, celelalte informații de contact. 

SedefCardsdeține toate drepturile legate de paginile web de pe Web Site. ©